Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Noi, cei de la Connect44, luam foarte in serios confidentialitatea dumneavoastra si va prelucram datele in conformitate cu cerintele legale aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal. In acest sens, ne angajam sa asiguram conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si bunele practici in domeniu, precum si asigurarea unui climat de transparenta, siguranta si incredere.

Connect44 AG este societatea de head office pentru grupul Connect44, respectiv toate companiile care opereaza sub denumirea comerciala Connect44. Datele de identificare, precum si datele de contact apartinand fiecarei societati din grupul Connect44 sunt disponibile in sectiunea “Contact” de pe site-ul nostru (www.connect44.com/contact). Fiind o companie cu sediul în afara UE, dar prelucrând date cu caracter personal în contextul furnizării de servicii cetățenilor UE, vă informăm că am desemnat Connect44 Network Services SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu  29A, etaj 4, AFI Tech Park, Romania, in calitate de reprezentant în UE.

Acesta poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: dpo@connect44.com 

De asemenea, dorim sa va aducem la cunostinta faptul ca, in functie de societatea din grupul Connect44 cu care ati interactionat, puteti lua legatura cu responsabilul pentru protectia datelor desemnat pentru fiecare tara, a caror date sunt disponibile in sectiunea Contact” de pe site-ul nostru (www.connect44.com/contact).

Prezenta politică se aplică tuturor societăților Connect44 indiferent de localizarea acestora, a datelor prelucrare sau de tipul de dispozitiv pe care sunt stocate. Prin aceast doument vă aducem la cunostinta modaliatea prin care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Connect44 și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Ce date prelucram si care este sursa acestora?

Prelucram datele dumneavoastra personale pentru a va transmite informatii privind serviciile Connect44, pentru a putea incheia un contract cu societatea pe care o reprezentanti sau pentru a executa cotnractul incheiat cu societatea respectiva. 

Mentionam ca datele pe care le prelucram sau pe care le vom prelucra sunt obținute direct de la dumneavoastră, de la parteneri, sau in cazul platformelor online (de exemplu LinkedIn) și pot includ următoarele categorii de date:

·         Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; 

·         Detalii de contact, cum ar fi: număr de telefon mobil; adresă de email;

·         Detalii profesionale, cum ar fi: angajatorul dumneavoastra sau compania in cadrul careia va desfasurati activitatea, functia detinuta.

Nu aveți o obligație de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal enumerate mai sus, cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in lipsa acestora Connect44 nu va va putea furniza serviciile sau informatiile solicitate.

De asemenea, va informam ca nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-o măsură semnificativă.

Temeiurile pe baza cărora  sunt prelucrate datele dumneavoastră

Vom prelucra datele dumneavoastră in baza interesului legitim al Connect44 de a asigura gestionarea corespunzatoare a contractului incheiat cu compania din care faceti parte, de a asigura calitatea serviciilor noastre, precum si conformarea cu obligatiile noastre legale.

In ceea ce priveste desfasurarea activitatii noastre pe retelele de socializare pentru a va oferi un continut personalizat si pentru a va putea contacta in baza informatiilor divulgate de dumneavoastra, va informam ca temeiul legal pentru aceasta prelucrare este, de asemenea, interesul legitim al Connect44.

Care sunt scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră?

Vom prelucra datele dumneavoastra personale in scopul pentru care au fost colectate si pe perioada serveste fie scopului pentru care au fost obtinute de la dumneavoastra, respectiv pe durata necesara respectarii unei obligatii legale sau a indeplinirii unui interes legitim urmarit de Connect44.

Destinatarii datelor dumneavoastră

Connect44 va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice față de care exista obligația legală de a le divulga, sau față de care este necesara divulgarea in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Mentionam in acest sens urmatoarele categorii de astfel de destinatari:  

·         Alte companii din grupul Connect44 pentru motive legitime legte de activitatea noastra, potrivit legislatiei aplicabile;

·         Persoane fizice sau juridice care actioneaza ca persoane imputernicite pentru Connect44, fiind obligate prin lege sau prin contractul să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră;

·         Contabili, auditori, alți consultanți profesionali, ce vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră;

·         Orice persoana, agentie sau instanta relevanta din Romania sau din alt stat, in masura in care este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al nostru sau al altei companii din grupul Connect44 in instanta;

·         Autorități publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cat si din străinătate, ce vor prelucra datele furnizate la la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă.

Atunci cand folosim o persoana fizica sau juridica drept persoana imputernicita pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, ne vom asigura ca aceasta a incheiat un acord scris cu Connect44 prin care isi asuma, printre alte obligatii pe care legislatia privind protectia datelor cu caracter personal le prevede, obligatiile de a prelucra datele personale numai potrivit instructiunilor furnizate de noi in prealabil si de a implementa efectiv masuri pentru protejarea confidentialitatii si asigurarea securitatii datelor cu caracter personal.

Transferul datelor dumneavoastră către o țară terță sau organizație internațională

În principiu, datele sunt prelucrate în țările în care funcționează Connect44. In acest sens, te rugam sa ai in vedere urmatoarele: Comisia Europeană a stabilit că Elveția oferă un nivel adecvat de protecție, iar pentru transferul în Regatul Unit, mentionam că acest lucru va fi efectuat numai atunci când este necesar pentru executarea sau încheierea unui contract sau dacă transferul de date este necesar în scopul de a convinge interesul legitim al Connect44.

Transferul activ în alte țări terțe va avea loc numai dacă acest lucru a fost indicat în mod expres în contextul indeplinirii scopului menționat mai sus.

Pentru cat timp vom pastra datelor dumneavoastra?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi pastrate de Connect44 pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare indicate mai sus, cu respectarea prevederile legale aplicabile legislatiei specifice în materia obligațiilor fiscale, a raporturilor de antifraudă, precum si obligatiile legale privind arhivarea.

Securitatea datelor dumneavoastră

Connect44 a implementat masuri tehnice si organizatorice, pentru a se asigura protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată ale datelor prelucrate. Cu titlu de exemplu, va aducem la cunostinta minimizarea si/sau anonimizarea datelor personale, acolo unde este posibil si limitarea accesului la datele personale, astfel incat acestea sa fie prelucrate doar de catre angajatii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informatii in vederea indeplinirii obligatiilor legale sau contractuale.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?

Drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

a.       Dreptul de acces la datele dumneavoastră pe care le prelucreaza Connect44, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date;

b.       Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră prelucrate de Companie;

c.       Dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră prelucrate de Companie („dreptul de a fi uitat”);

d.       Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră pe care le prelucreaza Connect44;

e.       Dreptul de a obiecta  la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Companie sau în numele Connect44;

f.        Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastra către un alt operator de date;

g.       Dreptul la retragerea consimţământului, in situaţiile în care prelucrarea datele dumneavoastră s-a realizat în temeiul consimţământului dumneavoastra. Mentionam ca puteți face aceasta cerere în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care realizata înainte de retragere.

Va reamintim ca aveti dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Connect44 sau în numele Connect44, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, tel: +04.318.059.211; +04.318.059.212; Fax: +04.318.059.220; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; web-site: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, precum si pentru orice alte întrebări legate de informațiile mentionate in prezenta politica de confidentialitate, vă rugăm să transmiteți un email la dpo@connect44.com.