Termeni și condiții

Termeni și condiții

DOMENIUL DE APLICARE

Acești Termeni și condiții („T&C”) se aplică pentru utilizarea site-ului web, care este deținut sau operat de Connect44 AG, precum și pentru fiecare serviciu și functionalitate oferită pe acest site, inclusiv, dar fără a se limita la articolele publicate si informații furnizate despre serviciile oferite de Connect44. Utilizând site-ul, garantezi că ai citit și revizuit aceste T&C și că ești de acord cu prevederile acestora. 

Connect44 AG este societatea de head office pentru grupul Connect44, respectiv toate companiile care opereaza sub denumirea comerciala Connect44, denumite impreuna in cele ce urmeaza „Connect44”. Datele de identificare, precum si datele de contact apartinand fiecarei societati din grupul Connect44 sunt disponibile in sectiunea “Contact” de pe site-ul nostru (www.connect44.com/contact).

Connect44 vă poate oferi anumite informații ca urmare a utilizării site-ului sau a serviciilor. Aceste informații pot include, dar nu se limitează la, documentație, date sau informații dezvoltate de Connect44 și alte materiale, care vă pot ajuta utilizarea site-ului sau a serviciilor. Sub rezerva acestor T&C, Connect44 vă acordă o licență neexclusivă, limitată, netransmisibilă și revocabilă pentru a utiliza informațiile Connect44 numai în legătură cu utilizarea site-ului și a serviciilor; documentele Connect44 nu pot fi utilizate în alte scopuri.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Sunteți de acord că site-ul și toate serviciile furnizate de Connect44 sunt proprietatea Connect44, inclusiv toate drepturile de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete și alte proprietăți intelectuale. Sunteți de acord că Connect44 deține toate drepturile, titlul și interesul asupra și proprietatea intelectuală Connect44 și că nu veți folosi acest lucru în niciun fel, inclusiv electronic sau prin înregistrarea oricăror mărci noi, nume comerciale, mărci de serviciu, fără permisiunea scrisă expresă a Connect44.

Pentru a face site-ul și serviciile disponibile pentru dumneavoastra, acordați prin intermediul acestui articol Connect44 o licență mondială gratuită, neexclusivă, pentru a copia, afișa, utiliza, difuza, transmite și face lucrări derivate din orice conținut pe care îl publicați, îl încărcați sa altfel pus la dispoziție pe site. Connect44 nu revendică niciun drept de proprietate asupra conținutului dumneavoastra. Dacă veti considera că vreunul dintre drepturile dumneavoastra de proprietate intelectuală a fost încălcat sau afectat în alt mod prin postarea de informații sau media de către un alt utilizator, vă rugăm să ne contactați.

UTILIZARE ACCEPTABILĂ

Sunteți de acord să nu utilizați site-ul sau serviciile în scopuri ilegale sau în orice scop interzis în conformitate cu această clauză. Sunteți de acord să nu utilizați site-ul sau serviciile în vreun fel care ar putea deteriora site-ul, serviciile sau afacerile generale ale Connect44.

De asemenea, sunteți de acord să nu utilizați site-ul sau serviciile:

-          Hărțuirea, abuzul sau amenințarea altora sau încălcarea drepturilor oricărei persoane.

-          Pentru a încălca orice drepturi de proprietate intelectuală ale Connect44 sau ale oricărei terțe părți.

-          Pentru a comite orice fraudă.

-          Pentru a publica sau distribui orice material obscen sau defăimător.

-          Publicarea sau distrbuirea materialelor care incită la violență, ură sau discriminare față de orice grup.

-          Colectarea ilegală de informații despre alții.

CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Vizitarea site-ului nostru și accesarea datelor, informațiilor și referințelor de pe acest site este, în principiu, un proces anonim. Vă vom informa în timp util dacă avem nevoie de identificare și / sau informații specifice de la dumneavoastra pentru a oferi serviciile pe care le solicitați, pentru a vă trimite un material informativ, pentru a crea profiluri și analize etc. Orice astfel de date pe care ni le transmiteți vor fi tratate cu cea mai mare confidențialitate și vor fi transmise către terți, precum si în cadrul Grupului Connect44, numai sub rezerva condițiilor definite în cazul în cauză, sau altfel numai cu acordul expres. Această protecție (și utilizarea restricționată) a datelor dumneavoastra personale este asigurată din momentul în care primim datele dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii despre cum ne-am angajat să vă protejăm confidențialitatea, vă rugăm să consultați politicile noastre de confidențialitate, disponibile în secțiunea Legal a site-ului noastru.

POLITICA SPAM

Vi se interzice strict utilizarea site-ului pentru activități ilegale de spam, inclusiv colectarea de informații personale de la alții sau trimiterea de e-mailuri comerciale în masă.

MODIFICARE
Connect44 poate, din când în când și în orice moment, fără să vă anunțe, să modifice acesti T&C. Sunteți de acord că Connect44 are dreptul de a modifica aceste T&C sau de a revizui orice conținut aici. De asemenea, sunteți de acord că toate modificările acestor T&C sunt în vigoare deplină și au efect imediat după publicarea pe site-ul web și că modificările vor înlocui orice versiune anterioară a acestor T&C, cu excepția cazului în care versiunile anterioare sunt menționate sau încorporate în ultima modificare sau modificare a acestor T&C.

În măsura în care orice parte sau sub-parte a acestor T&C este considerată ineficientă sau invalidă de către orice instanță de judecată, sunteți de acord că versiunea anterioară, efectivă a acestor T&C va fi considerată executorie și valabilă în cea mai mare măsură.

În cazul în care nu reușiți să monitorizați modificări sau modificări ale acestor T&C, sunteți de acord că o astfel de omisiune va fi considerată o renunțare afirmativă la dreptul dumneavoastră de a revizui T&C modificat.

INTRERUPEREA SERVICIILOR

Connect44 poate obligat să vă întrerupă accesul la site pentru a efectua servicii de întreținere sau de urgență, în mod programat sau neprogramat. Sunteți de acord că accesul dumneavoastra la site poate fi afectat de perioade de oprire neprevăzute sau neasteptata, din orice motiv, dar Connect44 nu va avea nicio răspundere pentru daunele sau pierderile cauzate ca urmare a acestor perioade de oprire.

DECLARAȚII DE GARANȚII

Nici Connect44 și nici partenerii săi implicați în proiectarea, producția sau furnizarea de site-uri web sau orice site conectat nu sunt responsabile pentru orice pierdere sau daune rezultate din utilizarea site-urilor web sau din orice conținut eronat, indiferent dacă o astfel de pierdere sau pagubă este directă sau indirectă, legată de cauzalitate sau de non-cauzal, contractuală sau necontractuală sau care rezultă dintr-o infracțiune de drept civil sau penal.

Sunteți de acord că utilizarea site-ului este pe riscul dumneavoastra exclusiv. Connect44 nu oferă garanții că site-ul va răspunde nevoilor dumneavoastra sau că site-ul nu va fi întrerupt, fără erori. Connect44 nu oferă, de asemenea, nicio garanție cu privire la fiabilitatea sau exactitatea informațiilor de pe sau obținute prin intermediul site-ului. Sunteți de acord că orice pagubă care vă poate apărea, prin intermediul sistemului dumneavoastra de calculator sau ca urmare a pierderii datelor dumneavoastra din utilizarea site-ului este responsabilitatea exclusivă a dumneavoastra și că Connect44 nu este responsabil pentru astfel de daune sau pierderi.

INCETARE

Putem, la discreția noastră, să suspendăm, să restrângem sau să încetăm utilizarea site-ului de catre dumneavoastra, în orice moment, efectiv, fără notificare prealabila, din orice motiv, inclusiv pentru faptul ca funcționarea sau eficiența site-ului sau a echipamentului sau retelei noastre sau al oricărui terț sau rețeaua este afectată de utilizarea dumneavoastra a site-ului; am primit o reclamație de la o terță parte care se referă la utilizarea dumneavoastra sau la utilizarea greșită a site-ului; sau ai încălcat orice termen sau condiție a acestor Termeni. Nu vom avea nici o responsabilitate să notificăm niciun terț, inclusiv furnizorii terți de servicii, mărfuri sau informații, despre orice suspendare, restricție sau încetare a accesului dumneavoastra la site.

DISPOZIȚII GENERALE.

Interpretare: în acești termeni, (i) titlurile și rubricile sunt doar pentru comoditate și nu constituie materie substanțială și nu trebuie interpretate ca interpretând conținutul acestor termeni, (ii) cuvântul „inclusiv”, cuvântul „include "și sintagma" cum ar fi ", atunci când urmează o declarație sau un termen general (indiferent dacă sunt sau nu limbi care nu limitează, cum ar fi" fără limitare "sau" dar nu sunt limitate la "sau alte cuvinte de import similar sunt utilizate cu referință la aceasta), nu este interpretat ca limitativ, iar cuvântul „sau” între două sau mai multe chestiuni enumerate nu implică o relație exclusivă între problemele care sunt conectate și (iii) toate trimiterile la adrese sau adrese URL-uri vor include, de asemenea, orice succesor sau înlocuire. site-uri web care conțin informații substanțial similare cu site-urile (site-urile).

Limba: Toate comunicările făcute sau notificările date în conformitate cu aceste T&C vor fi în limba engleză.

Jurisdicție: Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord că legile din  Elvetia vor guverna orice problemă sau dispută referitoare la sau care rezultă din acesti T&C, precum și orice dispută de orice fel care poate apărea între dumneavoastra și Connect44.

Alocare: Connect44 trebuie să permită atribuirea, transferul și subcontractarea drepturilor și / sau obligațiilor sale în temeiul acestor Termeni, fără a fi necesară o notificare sau consimțământ. Cu toate acestea, nu vi se va permite să atribuiți, să transferați sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și / sau obligațiile dumneavoastra în baza acestor Termeni.

Dreptul de excludere: Connect44 își rezervă dreptul de a refuza sau retrage accesul la site și / sau la serviciile furnizate fără a fi necesară o notificare prealabilă, din proprie inițiativă sau la cererea unui terț, în cazul în care utilizatorii încalcă a acestor Termeni și condiții.

Forța majoră: Niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul acestor Termeni sau pentru întârzierea să o facă în cazul în care un astfel de eșec sau întârziere se datorează circumstanțelor dincolo de controlul său rezonabil, cum ar fi acte de natură, acte de guvernare, război, revolte, greve și accidente în transport, dar exclud lipsa finanțării, numerarului sau creditului.

Comunicari periodice: Abonarea la comunicarile periodice transmise de Connect44 efectuată prin intermediul site-ului va fi voluntară și presupune acceptarea condițiilor stabilite în cazul în cauză, pe care utilizatorii trebuie să îl accepte în mod expres. De asemenea, acest lucru va presupune acordul de a primi informații comerciale cu privire la produsele și serviciile Connect44. Înregistrarea pentru astfel de servicii constituie autorizația pentru Connect44 pentru a efectua acest tip de comunicare. Utilizatorii pot revoca autorizarea contactând Connect44 în modul indicat în fiecare caz.

Contact: Dacă aveți întrebări legate de aceste T&C, vă rugăm să ne contactați la marketing@connect44.com